San Canzian Village & Hotel

San Canzian Village & Hotel, Buje

Čovjek, priroda i arhitektura čine jednu cjelinu koja se reflektira na oblikovanje našeg životnog prostora. Stvoriti bezvremenski prostor i destinaciju za budućnost, vječni je izazov i pokretač svakog mog projekta, a jedan od takvih izazova je i projekt Krasica.

Primarno, Krasica nije samo nova destinacija u Istri, Krasica je i projekt stvaranja identiteta na temeljima tradicije i istarske arhitekture u prirodi, kao i dizajn koji je nezaobilazni dio u svim sferama našeg života.

Stvoriti jedan drugačiji doživljaj koji se razlikuje od onoga što je za većinu standard, moje je viđenje arhitekture i dizajna interijera u projektu Krasica. Oblikovati cjelinu arhitekture i prirode podneblja sa ciljem da realizirani projekt izgleda bezvremenski, primamljivo i skladno na prvi, drugi i pedeseti pogled, bio je pravi izazov. U projektu Krasica je vidljiva arhitektonska i dizajnerska igra interpolacijom suvremenih elementa u tradicionalne elemente, a cijelo vrijeme, zadržavajući prepoznatljivost okružja Bujštine - stvaram kroz emociju čiste privlačnosti.

Autohtona arhitektura kao moja vječna inspiracija, jedina je točna formula za indetitet same destinacije  i na taj način sami biramo i kategoriju gosta kojeg želimo privuči. Prema tome ja stvaram sadašnjost za budućnost, a uvijek budućnost postaje prošlost, tj. BR stvara prošlost čiji dizajn već u ovom trenutku postaje bezvremenski!

INSPIRACIJA

Vječna inspiracija shema slaganja kamena na starim suhozidima, zahrđali stari portuni kao inspiracija za korten detalje, forme starih prozora i škura u kontrastu sa industrijskim crnim profilima, terrazzo i kameni podovi u kombinaciji sa betonskim, prirodne nepravilnosti drveta i kamena sa svojom neponovljivom ljepotom, bojom i teksturom, samo su dio su vizualne konture inspiracije.

Stil ovog projekta je pomalo eklektični stil kao skup nekoliko različitih stilova i pravaca, što ne spada u jednostavne stilove jer se ne radi o pukom nabacivanju hrpe elemenata zajedno, već je stil projekta da svi različiti elementi funkcioniraju skladno na prvi pogled, a kao cjelina da imaju poseban šarm, originalnost, poigravanje sa nespojivim što i je glavno pravilo ovog stila. Tematski u projektu Krasica, to bi bio jedan tradicionalno minimalističko eklektički stil na moj način i Istra kao moja vječna inspiracija.