Art design - Teo Perić

Art design - Teo Perić

Umjetnički stav kao i dizajnersko djelovanje unutar grupe BR designa, predstavljamo i kroz umjetničke slike dizajnera Tea Perića u raznim kolorističkim motivima i formatima.

Slikarske akrilne boje na 500 gramskim natur platnima bez ikakve preparacije, svojevrsna su posebna sinergija između autora, materijala i tehnike rada čiji konačni proizvod - slike, govore o posebnom stilu dizajnera i o raznim poetikima istih.

Koloristički minimalizam kroz izvore inspiracija kao šta su ljudi, voda i zemlja, u geometrijskim oblicima, kojima su bogovi dali sve darove a samom autoru vječnu inspiraciju!