Arhitektura i Design

Arhitektura i Design

Kako mi maštamo, radimo i stvaramo u BR design timu?

Za nas je polazna kreativna crta autohtona arhitektura i tradicija Mediterana, tj. autohtona Istra i Dalmacija. Prošlost, sadašnjost i budućnost samo su dijelovi ponavljanja i preplitanja nekog stvaralačkog tijeka u arhitekturi i dizajnu uopće.

Koliko god svaku najavu o budućnosti zamišljamo, doživljavamo li je kao hladnu, sofisticiranu ili pročišćenu, budućnost je nemoguće zamisliti i dizajnirati bez autohtonih elemenata kao što su prirodni materijali, boje, teksture, a iznad svega tu su priroda i ljudi koji su svojim postojanjem već odredili određeno podnjeblje koje mi bez iznimke doživljavamo kao trenutni homage prošlosti.